Accions de programació conjunta internacional 2017

I+D+i
17 August 17

Amb la finalitat d’afrontar els reptes globals, Espanya, a través del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat (MINECO), participa en consorcis transnacionals, tant en l’Espai Europeu de Recerca (ERA) com en l’àmbit internacional, amb el compromís de finançar la participació d’equips de recerca espanyols en projectes col·laboratius d’alt nivell cientificotècnic, fent un ús racional dels recursos disponibles i evitant duplicitats a nivell europeu i internacional.

Aquesta actuació té per objecte el finançament dels equips de recerca espanyols que hagen concorregut amb èxit a convocatòries trasnacionals conjuntes en el context de l’Espai Europeu de Recerca o altres actuacions internacionals en les quals participa el MINECO a través d’acords i memoràndums d’enteniment, en àrees temàtiques específiques, i que demostren excel·lència científica i un valor afegit de la col·laboració internacional a l’hora d’afrontar els reptes de la societat.

Total: 11.900.000 €

Més informació ací

Información
Fecha inicio 4/8/2017
Fecha fin 5/9/2017

Projectes empresarials entre Argentina i Espanya 2017

Ajudes

17 August 17

Accions de programació conjunta internacional 2017

Ajudes

17 August 17