Ajudes als plans d’internalització de les empreses de la Comunitat Valenciana

Emprenedoria
18 November 16

Dirigit a: Empreses “PYME” amb personalitat jurídica pròpia i domicili social a la Comunitat Valenciana.

Impulsar la internacionalització de les empreses de la Comunitat Valenciana amb la finalitat de millorar el seu posicionament en mercats exteriors mitjançant el suport a les accions incloses en els seus plans d’Internacionalització.

Les ajudes previstes en la present ordre podran aconseguir fins al 60% del cost (IVA exclòs), de les accions previstes per a l’any 2016, corresponent a les despeses que s’especifiquen com a subvencionables en aquesta Resolució, sempre que el pressupost mínim i màxim elegible degudament justificat de la sol·licitud de cada empresa siga de 3.000 € i 150.000 € respectivament.

Data límit: Des del 7 de novembre fins al 25 de novembre de 2016
Data límit justificació 31 gener 2017

Més informació ací

Información
Fecha inicio 7/11/2016
Fecha fin 25/11/2016

Trobada TEI BIO València amb Vera Tech for Health

Esdeveniments

10 April 17

Las Naves reuneix als 50 líders més importants de la comunitat startup europea

Esdeveniments

22 March 17

Dos centes persones han participat en el programa avançat Factory Startup de Las Naves

Notícies

16 March 17