Ajudes als plans d’internalització de les empreses de la Comunitat Valenciana

Emprenedoria
18 November 16

Dirigit a: Empreses “PYME” amb personalitat jurídica pròpia i domicili social a la Comunitat Valenciana.

Impulsar la internacionalització de les empreses de la Comunitat Valenciana amb la finalitat de millorar el seu posicionament en mercats exteriors mitjançant el suport a les accions incloses en els seus plans d’Internacionalització.

Les ajudes previstes en la present ordre podran aconseguir fins al 60% del cost (IVA exclòs), de les accions previstes per a l’any 2016, corresponent a les despeses que s’especifiquen com a subvencionables en aquesta Resolució, sempre que el pressupost mínim i màxim elegible degudament justificat de la sol·licitud de cada empresa siga de 3.000 € i 150.000 € respectivament.

Data límit: Des del 7 de novembre fins al 25 de novembre de 2016
Data límit justificació 31 gener 2017

Més informació ací

Información
Fecha inicio 7/11/2016
Fecha fin 25/11/2016

Premis Innova 2017

Ajudes

19 July 17

HealthTech Venture Forum

Esdeveniments

10 July 17

ClimateLaunchpad National Final

Esdeveniments

26 June 17