Ajudes Igualtat de gènere

Innovació social
4 January 17

Ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat de gènere

Ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o l’associacionisme de dones, a la Comunitat Valenciana.

Programes objecte de subvenció

1. Programes de promoció i foment de la igualtat entre dones i homes que consistiran en la realització d’actuacions per a visibilitzar la dona en aquells àmbits de la societat ocupats tradicionalment per homes.
2. Programes per a fomentar l’associacionisme de dones, amb la finalitat de potenciar i enfortir el teixit associatiu de dones com a canal per a promoure la participació i la presència de les dones en condicions igualitàries en tots els àmbits de la societat.
3. Els programes de promoció i foment de la igualtat entre dones i homes hauran d’expressar amb claredat l’àmbit de la societat sobre el qual volen incidir i justificar la necessitat de visibilitzar a la dona per considerar-los àmbits ocupats tradicionalment per homes.
4. En els programes de foment de l’associacionisme serà necessari especificar com l’execució del programa serveix per a promoure la participació i la presència de les dones en condicions igualitàries.
5. Queden exclosos d’aquesta convocatòria els programes consistents en la realització de jornades o tallers amb finalitat lúdica o de recreació.

Més informació ací

Información
Fecha inicio 28/12/2016
Fecha fin 26/1/2017

Trobada de Salut Digital i Deterioració cognitiva: Reptes i Solucions

Esdeveniments

3 July 17

Las Naves llança la xarxa Connecta Energia amb el suport del sector energètic de València

Notícies

28 June 17

Las Naves obri una cartera de proveïdors baremada amb valors socials i ambientals

Notícies

27 June 17