Ajudes Igualtat de gènere

Innovació social
4 January 17

Ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat de gènere

Ajudes per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o l’associacionisme de dones, a la Comunitat Valenciana.

Programes objecte de subvenció

1. Programes de promoció i foment de la igualtat entre dones i homes que consistiran en la realització d’actuacions per a visibilitzar la dona en aquells àmbits de la societat ocupats tradicionalment per homes.
2. Programes per a fomentar l’associacionisme de dones, amb la finalitat de potenciar i enfortir el teixit associatiu de dones com a canal per a promoure la participació i la presència de les dones en condicions igualitàries en tots els àmbits de la societat.
3. Els programes de promoció i foment de la igualtat entre dones i homes hauran d’expressar amb claredat l’àmbit de la societat sobre el qual volen incidir i justificar la necessitat de visibilitzar a la dona per considerar-los àmbits ocupats tradicionalment per homes.
4. En els programes de foment de l’associacionisme serà necessari especificar com l’execució del programa serveix per a promoure la participació i la presència de les dones en condicions igualitàries.
5. Queden exclosos d’aquesta convocatòria els programes consistents en la realització de jornades o tallers amb finalitat lúdica o de recreació.

Més informació ací

Información
Fecha inicio 28/12/2016
Fecha fin 26/1/2017

30 científiques celebren a València “la nit de les investigadores”

Esdeveniments

27 September 17

Las Naves i la UPV impulsen PaellaCON

Esdeveniments

25 September 17

Las Naves acull un taller participatiu sobre mobilitat sostenible en el Marítim

Esdeveniments

18 September 17