InnDEA València explora les necessitats de la ciutat per buscar solucions amb la Compra Pública Innovadora

Notícies

29 August 16

INTERBIO

Afavorir els intercanvis, la mobilitat, les sinèrgies i la transferència dels progressos innovadors en biologia/ salut.

Projectes

9 May 16

SUCCESS

Proposa establir una metodologia per a aconseguir la plena optimització dels recursos invertits als centres logístics urbans.

Projectes

26 April 16

BaaS

BaaS és una plataforma oberta i multidisciplinar per al control d'infraestructures intel·ligents en l’edificació.

Projectes

25 April 16

Página 1 de 41234