Ajudes en matèria d’eficiència energètica

Sostenibilitat
26 June 17
  • L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) convoca ajudes en matèria d’eficiència energètica en la indústria i en els edificis del sector terciari.
  • El pressupost per a la concessió de les ajudes previstes en la present resolució serà de 2.929.150 euros amb càrrec a la línia pressupostària S6849000 «Estalvi i eficiència energètica»

Entre els objectius bàsics es troben la reducció del consum energètic en el conjunt de sectors econòmics de la Comunitat Valenciana, la millora de la competitivitat de les empreses i entitats valencianes mitjançant la disminució dels seus costos energètics amb la introducció de tecnologies més eficients, i la reducció de l’impacte mediambiental associat a la utilització de les diferents fonts energètiques, en particular, la disminució de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Més informació ací

Información
Fecha inicio 17/5/2017
Fecha fin 30/6/2017