CAT-Med

Previsió dels riscs naturals vinculats al canvi climàtic mitjançant una convergència d’estratègies i accions metropolitanes.

9 May 16

Cabecera_CAT-MED

Objectiu: previsió dels riscs naturals vinculats al canvi climàtic mitjançant una convergència d’estratègies i accions metropolitanes.

Programa: Programa MED 2007-2013

Coordinador: Màlaga

Socis: Atenes, Barcelona, Communauté du Pays d’Aix (CPA), Gènova, Institut del Mediterrani, Marsella, Roma, Sevilla, Tessalònica,  Torí i València.

Projecte CAT-Med Programa