Transparència

En compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, ací s’exposen els comptes Anuals, el pla d’actuació liquidat i la memòria d’activitats de la Fundació InnDEA València.

Comptes anuals

 

Pla d’actuació liquidat

Descarregar la Memoria de Actividades 2014

Pla d’actuació 2016

Pla d’actuació 2017