Convocatòria de propostes per als Projectes Europeus de Cooperació 2018

Cultura
17 August 17

La convocatòria de propostes per als Projectes Europeus de Cooperació 2018 es publicarà a la fi de setembre de 2017.

Les directrius abastaran dues convocatòries de propostes:
• La primera dedicada a Projectes de Cooperació Europea a xicoteta i gran escala.
• La segona es dissenyarà específicament per a Projectes relacionats amb l’Any Europeu del Patrimoni Cultural 2018.

En particular, els projectes relacionats amb l’Any Europeu del Patrimoni Cultural de 2018, han de tenir com a objectiu:
· Reforçar el sentit de pertinença a un Espai Europeu Comú.

· Promoure el Patrimoni Cultural com a font d’inspiració per a la creació i innovació contemporànies i reforçar la interacció entre el sector del patrimoni cultural i altres sectors culturals i creatius. El propòsit és la transmissió a les generacions futures dels seus valors considerats rellevants, per a evitar que caiguen en la decadència natural, l’oblit o la destrucció.

S’anima a realitzar activitats molt visibles en el primer any de celebració de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural de 2018. A més, la Comissió afavorirà projectes que tinguen un efecte durador i estiguen dissenyats per a ser sostenibles més enllà de la pròpia durada del projecte.

Més informació ací

Las Naves acogerá LAPSO, el I Encuentro de Fotografía Multimedia

Events

18 August 17

Premi Bones Pràctiques de Lectura Fàcil 2017

News

18 August 17

Convocatòria de propostes per als Projectes Europeus de Cooperació 2018

News

17 August 17