FIWARE

2 October 14

FIWARE és una plataforma dissenyada a instàncies de la Comissió Europea i les principals empreses TIC del continent per a la creació i el desplegament de serveis i aplicacions a Internet. Es troba ubicada al núvol i es presenta com a alternativa oberta per als desenvolupadors i usuaris dels serveis de Internet.

L’objectiu primordial de FIWARE és contribuir al desenvolupament i la implantació de nous serveis, així com oferir una sèrie d’APIs (Interfícies obertes de programació) per a la creació accelerada d’aplicacions en nombrosos sectors. D’aquesta manera es facilita la seua reutilització i s’introdueixen estàndards. Les especificacions de les APIs ofertes pels components d’aquesta plataforma estan completament alliberades de royalties. FIWARE compta amb una tecnologia actualment operativa i accessible per a proves, que disposa d’informació facilitada per ciutats i altres entitats (opendata).

València, ciutat pionera amb FIWARE

Amb la implantació de la Plataforma Tecnològica “València Ciutat Intel·ligent VLCi”, València ha esdevingut un referent nacional de la gestió integral de recursos i serveis mitjançant un tractament transversal de les dades.

Aquesta plataforma, que utilitza tecnologia FIWARE, funciona com un cervell que rep la informació generada pels diferents indicadors: indicadors de ciutat (estratègics, de tipus macro, que proporcionen informació de posicionament de la ciutat segons les principals magnituds socio-econòmiques), dels ciutadans (mesuren la percepció dels servicis per part del ciutadà i la seua satisfacció amb aquestos) i de gestió dels serveis municipals (que quantifiquen l’activitat administrativa i de tipus operatiu en cada servici).

D’aquesta manera, València s’ha convertit en l’única ciutat espanyola que integra tots els seus serveis a través de 350 indicadors en una plataforma capaç de gestionar el 100% dels recursos públics i interconnectar les eines desenvolupades en cada àrea.