InnDEA posa en marxa un projecte per a medir l’impacte del turisme en els recursos hídrics de València

Ciutat intel·ligent
9 November 16

* El projecte Castwater (Coastal Areas Sustainable Tourism Water Management in the Mediterranean) estudiarà com promoure i potenciar el turisme sostenible en zones costaneres mediterrànies amb especial atenció a reduir l’impacte en els recursos hídrics.

* InnDEA i l’Ajuntament de València treballaran conjuntament amb un consorci format per altres ciutats europees i entitats dedicades a l’aigua, per estudiar indicadors socioeconòmics i provar i avaluar una ferramenta online sobre gestió de l’aigua per part d’empreses turístiques i administracions públiques.

El projecte Castwater es troba dins del programa Interreg Med, i entre altres actuacions, obtindrà indicadors de sostenibilitat i criteris d’avaluació que puguen mesurar l’impacte del sector turístic en la gestió de l’aigua. A més, desenvoluparà, implementarà i validarà una ferramenta online que permeta la monitorització i autoavaluació de la gestió de l’aigua per part tant de les empreses turístiques com de les institucions públiques. El projecte, a més, coincideix en 2017 amb l’Any Internacional del Turisme Sostenible, declarat per l’ONU.

Un dels objectius de Castwater, que tindrà una durada de tres anys, és que es puga formar a nivell local i autonòmic a aquestes administracions públiques sobre la gestió sostenible de l’aigua, així com orientar-les per a que treballen Plans d’Acció de Turisme sostenible que integren polítiques i mesures en aquest sentit.

El projecte també tindrà una vessant de repte de ciutat i se situarà en l’estudi del cas concret de València. El turisme a la nostra ciutat és un dels motors econòmics i aquest s’incrementa progressivament, per tant, cal tenir en compte l’augment de la demanda de recursos hídrics. Agafant-se a aquest factor es fa necessari un major abastiment d’aigua potable, volum de tractament i vessament d’aigües residuals, qualitat de l’aigua de bany, etc.

Davant aquesta situació, InnDEA València, com dèiem, es dedicarà al disseny d’instruments de recol·lecció i avaluació de bones pràctiques del sector turístic, i d’indicadors, així com avaluarà la ferramenta online amb agents socioeconòmics del sector turístic local, i organitzarà tallers de formació per a les entitats públiques.

El consorci que forma part d’aquest projecte el formen també altres ciutats europees de les regions italianes del Veneto i Emilia Romagna, Grècia (Rethymnon) i França (Herault), la Universitat de Patras (Grècia), institucions dedicades a la gestió de l’aigua com el Water Board of Lemesos (Xipre), la Fundació Institut Euromediterrani de l’Aigua, l’Institut of Agriculture and Tourism (Croàcia), la Fundació de Desenvolupament Regional i la Sustainable Energy and Water Conservation Unit de Malta.

interreg-MED

El Projecte SUCCESS per a millorar el transport de mercaderies per a la construcció en el Fòrum CIVITAS 2017

Notícies

26 September 17

El projecte Smart Heritage City (SHCity)

Notícies

1 August 17

SUCCESS redueix els efectes negatius derivats de la construcció en la mobilitat urbana

Notícies

24 July 17