Xarxes de ciutats

La innovació és un dels principals motors de progrés de la ciutat, la qual cosa exigix la col·laboració i la participació en este sector de tots els agents socials per tal d’avançar en el model de gestió pública que puga convertir València en una ciutat intel·ligent i més sostenible, en un espai generador de llocs de treball, riquesa i activitat. València compta amb els projectes necessaris per a convertir-se en una Smart City, i, amb la finalitat de compartir-los amb altres ciutats, participa en les següents xarxes de ciutats:

 

  Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), ciutat fundadora i coordinadora del Grup de Treball 5-Govern, Economia y Negoci
  Innpulso – Xarxa de Ciutats de Ciència i Innovació, participació en el Consell Rector
  The European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities (EIP-SCC)
CTN/178 Ciudades Inteligentes de AENOR, vicepresidència del subcomité d’indicadors i semàntica
Fundación para la Innovación Tecnológica, COTEC. 2010: València, nomenada “Ciutat de la Ciencia i la Innovació”
  Green Digital Charter
CIVITAS / CIVINET
Open & Agile Smart Cities
URAIA Platform
Red Española de Ciudades por el Clima
Red Española de Ciudades para la Accesibilidad, REDCA-4ALL
Red Española de Ciudades Saludables , FEMP

 RECI (Xarxa Espanyola de Ciutats Intel·ligents)

L’objectiu de RECI és reduir les despeses i millorar la qualitat de les prestacions mitjançant una gestió més eficient de les infraestructures i els servicis públics urbans, així com l’ús de les noves tecnologies. Dins d’esta Xarxa, València és la ciutat coordinadora i dirigix el Grup de Govern, Economia i Negocis, que integra projectes d’administració electrònica i emprenedoria. No obstant això, l’Ajuntament de  València col·labora també en la resta de grups de treball: Innovació social, Mobilitat urbana i Medi ambient, Infraestructures i Habilitat Urbana.

Xarxa Innpuls, del MINECO. Des de març de 2015 es transforma en la Associació Xarxa Innpuls (ARINN)

És la xarxa a la qual pertanyen les urbs amb el distintiu de “Ciutats de la Ciència  i la Innovació”. La finalitat d’esta xarxa és que les ciutats espanyoles incloses fomenten la innovació, l’economia del coneixement i la investigació científica. La Xarxa Innpuls està formada per un total de 56 ciutats.

El 2010, València va rebre la distinció de “Ciutat de la Ciència i la Innovació”, i va renovar este títol el 2014. A més de participar en el Consell Rector de la Xarxa, lidera el Grup de Treball 2 i participa en el Grup 3.

European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities

Compromís presentat per València: Plataforma de Gestió de Ciutat intel·ligent (Plataforma VLCi)

Enllaç a compromís de València en el Market Place de l’EIP-SCC

València presenta a l’EIP-SCC el seu contracte de Plataforma VLCi, el qual es correspon amb les accions 4 i 5 del Pla d’Implementació Estratègica de l’EIP. Es tracta d’una plataforma estàndard d’arquitectura comuna amb dades obertes i a disposició de la ciutadania, els agents municipals i els de innovació.

Resulta, per tant, coincident amb les àrees prioritàries 9 i 10 del Pla d’Implementació Operacional: “Open Data” i “Standards”.

El compromís de València pertany al clúster Integrated Infrastructures & Processes (including Open Data), Standards, Baselines and Performance Indicators and Metrics” (Infraestructures Integrades & Processos [incloses les  “Dades Obertes”], Estàndards, Línies de Base, Indicadors d’Actuació i mètrica)  , i més concretament al subclúster “Urban Platform”

Objectiu de la participació de València en l’EIP-SCC

Aprofitant la seua pertinença a esta xarxa europea, València vol exposar la seua experiència en la implantació d’una plataforma integral de ciutat que utilitza FI-WARE. L’objectiu és impulsar l’ús de dades obertes i la utilització d’estàndards, sistemes integrats i indicadors de mesura de resultats.

El compromís de València pertany al clúster “Integrated Infrastructures & Processes (including Open Data), Standards, Baselines and Performance Indicators and Metrics”, subclúster “Urban Platform”.

Objectiu de la participació de València en l’EIP-SCC:

Valencia, com a membre d’esta xarxa europea, vol exposar l’experiència en la implantació d’una plataforma integral de ciutat que utilitza FI-WARE, perquè se n’estenga l’ús entre entitats europees de qualsevol àmbit i tipologia, i així fomentar l’ús de dades obertes I d’utilització d’estàndars, sistemes integrats i indicadors de mesurament de resultats.

 

 

La innovació és un dels principals motors de progres de la ciutat, la qual cosa fa fonamental la col·laboració i participació en este camp de tots els agents socials, amb la finalitat d’avançar en el model de gestió pública que convertisca València en una ciutat intel·ligent i més sostenible, generadora d’ocupació, riqueza i activitat.

Valencia compta amb els projectes necessaris per a convertir-se en una Smart City, i per a compartir-los amb altres ciutats, participa en les xarxes de ciutats següents:

Valencia Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), ciutat fundadora i coordinadora del Grupo de Trabajo 5-Gobierno, Economía y Negocio
logo-innpulso Innpulso – Xarxa de Ciutats de Ciencia i Innovació, participació en el Consell Rector
eip The European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities (EIP-SCC)
aenor CTN/178 Ciudades Inteligentes de AENOR, vicepresidència del subcomité d’indicadores i semántica
cotec Fundación para la Innovación Tecnológica, COTEC. 2010: Valencia nomenada “Ciutat de la Ciencia i la Innovació
greendigitalcharter Green Digital Charter
civitas CIVITAS / CIVINET
csc_newsmallogo Open & Agile Smart Cities
uraia URAIA Platform
redciudadesclima Red Española de Ciudades por el Clima
redca4all Red Española de Ciudades para la Accesibilidad, REDCA-4ALL
1_33367_1 Red Española de Ciudades Saludables, FEMP