Més de 200.000 euros per a projectes que fomenten la participació ciutadana

Participació
3 August 16

L’Ajuntament subvenciona amb més de 200.000 euros els projectes que fomenten la participació ciutadana

La presentació dels projectes s’ha de fer a través de les set Juntes Municipals de Districte de València entre l’1 i el 20 de setembre.

“Les subvencions tenen l’objectiu de fomentar el teixit associatiu, el treball en xarxa de les entitats socials i la consolidació dels espais de participació ciutadana, a més de la formació”, ha ressaltat el regidor de Participació, Jordi Peris, qui ha anunciat que “hem organitzat un seguit de tallers de formació per tal que les entitats puguen adequar les seues idees a la redacció de projectes viables”.

La convocatòria de subvencions van destinades a entitats ciutadanes que desenvolupen projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l’associacionisme. El pressupost total per a les 7 Juntes Municipals és de 215.000 euros.

“Els projectes que tindran prioritat són aquells que fomenten la participació social organitzada i que potencien el treball en xarxa entre les associacions entre sí i també entre estes i les institucions i la ciutadania” ha destacat Peris, “en definitiva, el que volem es impulsar un vertader teixit associatiu a la ciutat”.

A més “es valoraran aquelles iniciatives que propicien els valors solidaris davant els nous problemes socials, la convivència als barris, i la innovació en la forma de participació ciutadana, mitjançant la formació de la ciutadania en l’ús, entre altres instruments, de les tecnologies de la informació”.

Entre 5 i el 12 de setembre al sí de les Juntes Municipals es duran a terme un seguit de tallers de formació sobre la formulació de projectes perquè les entitats interessades “puguen plasmar en documents viables les seues idees”. Es farà un taller a cada Junta Municipal de Districte, i a banda, s’han organitzat un taller específic per a les AMPA, altre per a associacions de persones immigrants i un tercer per a la Federació d’Associació de Veïns de València.
“En total deu tallers, amb els quals volem, amb la formació adient, reforçar la capacitat participativa dels col•lectius”. Els 215.000 euros es repartiran entre totes les Juntes i la subvenció del projecte no podrà excedir de 2.500 euros.
A partir del 20 de setembre, que es tanca el termini per a la presentació de sol•licituds, una comissió tècnica –integrada pel president/a de la junta o persona en qui delegue, dos vocals i un tècnic de la Junta Municipal, un tècnic del Servei de Participació Ciutadana- adjudicarà els projectes, a partir del mes d’octubre, d’acord amb els següents criteris:
– La iniciativa: promoció de la participació, qualitat, coherència i innovació.
– L’entitat: adscripció a l’àmbit territorial de la JMD, tamany, arrelament i democràcia interna.
– Punts adicionals: incorporar la perspectiva de gènere.

Las Naves acull la III edició del #Climathon, un encontre mundial d’idees emprenedores contra el canvi climàtic

Esdeveniments

10 October 17

Embalatge de plàstic: dels residus a recursos valuosos

Notícies

27 July 17

L'Alcalde defensa un model d'innovació que cree valor públic, resolga les desigualtats i satisfaga les necessitats de la ciutadania

Notícies

13 June 17