Las Naves i Sostre dissenyen un projecte pilot per a la millora de l’espai urbà amb perspectiva de gènere

Innovació social Participació
8 May 17
  • GenerA Barri és el títol d’aquesta iniciativa que arrancarà amb uns tallers gratuïts diversos el pròxim 11 de maig, i on participaran principalment dones dels tres barris seleccionats.
  • Aquestos tallers reflexionaran sobre la morfologia dels barris, els espais públics, la mobilitat i altres qüestions amb l’objectiu de millorar-los i planificar polítiques inclusives de regeneració urbana que siguen escalables a la resta de barris de València, per a fer d’aquesta una ciutat més equitativa.

GenerA Barri és el títol d’aquesta iniciativa innovadora que respon a la necessitat d’elaborar un diagnòstic urbà de la ciutat amb perspectiva de gènere a partir de les circumstàncies socials i urbanes que les dones hi tenen. Aquest projecte busca avaluar les situacions de desigualtat en l’ús de l’espai urbà que afecten directament i principalment a les dones pel fet que són elles les que continuen acaparant majoritàriament les obligacions de la cura i la gestió de la vida quotidiana que transcorren fora de l’habitatge.

El projecte d’auditoria participada i formulació d’estratègies de regeneració urbana des de la perspectiva de gènere GenerA Barri, està coproduït per Las Naves i SOSTRE i es desenvoluparà als barris de Favara, L’Hort de Senabre i La Creu Coberta, situats a la perifèria sud de la ciutat de València. El regidor d’innovació i participació ciutadana de l’Ajuntament de València, Jordi Peris, ha explicat que «la participació ciutadana és una eina fonamental per a dissenyar polítiques coherents i justes. Cada vegada estem més convençuts que no podem gestionar adequadament sense conèixer les necessitats reals i quotidianes de la ciutadania a la que representem. Canviar una ciutat, fer-la més humana i acollidora, no es pot aconseguir si no es te present la manera diferenciada como els homes i les dones habitem la ciutat”.

Aquesta iniciativa està concebuda com una eina per a la transformació positiva de l’entorn urbà que pretén contribuir des de la perspectiva de gènere a la construcció col·lectiva del dret a la ciutat. El projecte pren com a base l’experiència de les dones com a usuàries de l’espai públic i proposa la participació com a metodologia a seguir en el disseny i avaluació de l’entorn social i urbà. Isabel Lozano, regidora d’Igualtat i Polítiques Inclusives, considera la iniciativa “un pas important i necessari per tal que la ciutadania, des dels barris i a partir de l’experiència personal i col·lectiva quotidiana, prenga consciència de les desigualtats presents en la construcció i planificació de la nostra ciutat i, d’eixa manera, es puga involucrar en el seu redisseny amb una nova mirada”. Precisament, un dels punts del pacte de Govern de la Nau, mandata que les polítiques d’igualtat han d’impregnar tota l’acció municipal, i precisament amb eixa intenció s’ha realitzat en este primer semestre de 2017 la primera acció formativa realitzada per l’Ajuntament de València, adreçada a tot el personal polític i tècnic, per tal d’introduir la perspectiva de gènere al desenvolupament de totes les polítiques públiques municipals.

El projecte pilot proposa obtenir informació tècnica que siga d’utilitat tant per a la ciutadania com per a la pròpia administració, amb l’objectiu final de poder contribuir a la planificació de polítiques inclusives de regeneració urbana que siguen escalades i transformen la nostra ciutat, de manera que el seu ús siga més equitatiu per a tots i totes.

GenerA Barri és el títol d’aquesta iniciativa que arrancarà amb tallers gratuïts diversos que començaran el pròxim 11 de maig, i on participaran principalment dones dels tres barris seleccionats.

Aquestos tallers reflexionaran sobre la morfologia dels barris, els espais públics, la mobilitat i altres qüestions, amb l’objectiu de millorar-los, i planificar polítiques inclusives de regeneració urbana que siguen escalables a la resta de barris de València, per a fer d’aquesta una ciutat més equitativa.

La metodologia del projecte es basa per damunt de tot en la participació ciutadana com a eina fonamental en el procés de investigació i acció. Les dones que hi resideixen als tres barris participaran activament en els tallers que s’han programat de manera gratuïta, a partir del pròxim 11 de maig, en el punt de trobada el dia estipulat. sense reserves. Fins al 15 de juny, se celebraran setmanalment aquestos tallers que, entre altres actuacions, reflexionaran sobre la morfologia dels barris dissenyats per homes, sobre mobilitat quotidiana, espai públic, així com escenaris de futur.

El projecte ha estat co-produït per Sostre i Las Naves en l’experiència pilot als barris de Favara, L’Hort de Senabre i La Creu Coberta, en els districtes de Jesús–Patraix de València. Aquesta iniciativa compta a més amb el suport de la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de València, EMT, Vicerectorat d´Alumnat, Cultura i Esport (Àrea d´Activitats Culturals) i Vicerectorat de Responsabilitat Social i Cooperació (Àrea de Cooperació al Desenvolupament i Unitat d´Igualtat) de la Universitat Politècnica de València i Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València.

Més informació: www.generabarri.com

Las Naves acull un taller participatiu sobre mobilitat sostenible en el Marítim

Esdeveniments

18 September 17

Economia solidària, una alternativa al modele capitalista

Esdeveniments

8 August 17

Embalatge de plàstic: dels residus a recursos valuosos

Notícies

27 July 17