Las Naves obri una cartera de proveïdors baremada amb valors socials i ambientals

Innovació social
27 June 17
  • L’objectiu d’aquesta baremació és que la compra pública que es realitze des d’aquesta institució pública siga responsable i puguen efectuar-se contractes menors atenent a criteris ètics, socials, d’igualtat i mediambientals.
  • El regidor d’Innovació de l’Ajuntament de València, Jordi Peris, assegura que aquesta mesura implantada en Las Naves, té un doble objectiu: «D’una banda establim una gestió transparent, regulada i justa en la contractació amb imports menors a 18.000 euros, i d’altra obrim a les xicotetes i mitjanes empreses la possibilitat de participar en un procés on primen els valors socials i ambientals, per tant se’ls impulsa a fomentar-los».

Las Naves ha posat en marxa aquesta baremació i a partir de l’1 de juliol, totes les compres menors de 18.000 euros es realitzaran amb empreses de la cartera baremada on els valors socials i ambientals creats seran paràmetres de decisió.

Entre aquestos paràmetres, Las Naves valorarà que les empreses contracten en les seues plantilles a dones, persones amb diversitat funcional i/o en risc d’exclusió social; així com que les mateixes empreses puguen ser d’economia social, cooperatives d’iniciativa social, d’inserció socio-laboral o centres especials d’ocupació, on l’objectiu és precisament la integració socio-laboral de persones en risc d’exclusió social en el primer cas i de persones amb discapacitat en el segon. D’igual manera, la baremació tindrà en compte que les empreses tinguen en la seua cartera de proveïdors a altres empreses de inserció, centres especials d’ocupació o entitats de l’economia solidaria i/o del ben comú.

Igualment es valorarà en la baremació les polítiques d’igualtat de gènere que tinguen implantades les empreses, entre elles la igualtat de salari i la proporció de dones a la plantilla i als òrgans de direcció. També altres condicions com són la flexibilitat d’horari per a la conciliació personal.
Criteris mediambientals

Altres criteris que es consideraran per a entrar en la cartera són, per exemple, que les empreses reciclen residus de manera certificada, que recolzen amb els seus beneficis a entitats sense ànim de lucre de l’àmbit social i/o mediambiental, o que complisquen amb la reducció de la petjada ecològica per sota de la mitjana del sector.

El regidor Jordi Peris manifesta que la baremació «és fruit de la nostra voluntat ferma per a que la compra pública des de Las Naves siga responsable i transparent. Complim així, a més, amb la Directiva europea 2014/24 de la contractació pública, amb la Llei 30/2007 de Contractes de l’Estat, i amb l’Estratègia Europa 2020 que potencia la compra pública responsable i les clàusules socials en la contractació pública; i que marca tres prioritats a les quals també atenem: el desenvolupament d’una economia basada en el coneixement i la innovació, amb poques emissions de carboni, eficaç en l’ús dels recursos i competitiva, i amb un alt nivell d’ocupació que ens cohesione social i territorialment. Amb aquesta baremació, a major creació de valors, majors opcions de contractació per a les empreses», subratlla.

30 científiques celebren a València “la nit de les investigadores”

Esdeveniments

27 September 17

Las Naves i la UPV impulsen PaellaCON

Esdeveniments

25 September 17

Las Naves acull un taller participatiu sobre mobilitat sostenible en el Marítim

Esdeveniments

18 September 17