Programa Neotec

I+D+i
8 August 16

Les ajudes del Programa Neotec financen l’engegada de nous projectes empresarials que requerisquen l’ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l’activitat investigadora, en els quals l’estratègia de negoci es base en el desenvolupament de tecnologia.

El pressupost màxim d’aquesta convocatòria és de 20 milions d’euros i es finançarà amb càrrec als fons propis del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial.

El beneficiari ha de ser una xicoteta empresa innovadora, constituïda com a màxim en els quatre anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud d’ajuda i de conformitat amb els requisits exposats en la convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 12 de setembre de 2016.

Més informació ací

Información
Fecha inicio 4/7/2016
Fecha fin 12/9/2016

Projectes empresarials entre Argentina i Espanya 2017

Ajudes

17 August 17

Accions de programació conjunta internacional 2017

Ajudes

17 August 17