Resultats avaluació PIAE durant el Congrés Ciutats Intel·ligents.

Ciutat intel·ligent
21 October 16

En aquest document es descriuen característiques diferencials de la plataforma integral d’administració electrònica (PIAE), després es mostren i comenten els indicadors o dades dels mesuraments realitzats durant el primer any d’implantació, i finalment s’enuncien les conclusions.

Aquest projecte contribueix a l’avanç de València com a ciutat intel·ligent, millorant l’eficiència amb l’ús de tecnologies digitals i de comunicació i la sostenibilitat a la ciutat, sent una iniciativa integradora i replicable en altres ciutats, i sobretot millorant la qualitat de prestació dels serveis al ciutadà.

Amb aquesta Plataforma s’habilita a l’Ajuntament de València a tramitar de forma totalment electrònica l’expedient en tot el cicle de vida, així com al ciutadà a relacionar-se de manera totalment telemàtica amb plena capacitat d’accés a la seva informació.

Tota la informació sobre la situació inicial, objectius, indicadors i conclusions ací

LogoVLCi

Fuente esmartcity

El Projecte SUCCESS per a millorar el transport de mercaderies per a la construcció en el Fòrum CIVITAS 2017

Notícies

26 September 17

El projecte Smart Heritage City (SHCity)

Notícies

1 August 17

SUCCESS redueix els efectes negatius derivats de la construcció en la mobilitat urbana

Notícies

24 July 17