SMILE

Implantació d’estratègies, plans i mesures innovadors per aconseguir una mobilitat energèticament eficient a les ciutats intel·ligents del Mediterrani.

Sostenibilitat
12 May 16

Títol: Smart Green Innovative Urban Logistics for Energy Efficient Mediterranean Cities, SMILE.

Resum:

La finalitat del projecte SMILE és el desenvolupament i la implantació d’estratègies, plans i mesures innovadors per aconseguir una mobilitat energèticament eficient a les ciutats intel·ligents del Mediterrani. Tot això es portarà a terme amb tecnologies disponibles i partint d’experiències prèvies i iniciatives per al desenvolupament en àmbits tècnics, de cost i d’altres tipus que també siguen rellevants.

SMILE s’unix a l’objectiu general de proposar solucions innovadores d’eficiència energètica per a les ciutats intel·ligents del Mediterrani. També  definirà, planificarà, revisarà, compartirà i promourà polítiques públiques, estratègies i mesures per un transport urbà de càrrega intel·ligent, i impel·lirà el coneixement dels agents públics i privats en este àmbit, alhora que s’imposa un impacte directe d’estalvi energètic a les ciutats.

Programa: MED Programe. Millora de la competitivitat de l’espai MED per a promoure el creixement i l’ocupació. Prioritat: axis 2. Protecció del medi ambient i promoció sostenible del desenvolupament territorial. Particularment, promoció d’energies renovables i eficiència energètica (objectiu 2.2).

Finançament:

Coordinador: Municipi de Piraeus

Participants:

Ciutat de Montpellier, AFT, ciutat de Barcelona—Departament de mobilitat, ciutat de Rijeka, municipi de Piraeus, Centre d’Innovació i Transport—CENIT, Fundació València Port, Centre d’Investigació i Tecnologia Hellas/ Institut Hel·lènic de Transport (CERTH/HIT), InnDEA València, Institut de Transport i Logística, Agència Regional d’Energia Kvarner.

Fullet: Vegeu PDF

Enllaç del projecte: http://smile-urbanlogistics.eu/

smile1

smile2