SUCCESS

Proposa establir una metodologia per a aconseguir la plena optimització dels recursos invertits als centres logístics urbans.

I+D+i Sostenibilitat
26 April 16

Sucess

De les emissions de CO2 originades pel sector del transport, un 40% resulta del transport de mercaderies, percentatge dins del qual un 32% correspon al transport d’àrees urbanes. La major part dels estudis i projectes es concentra en la cadena de subministrament. Molt pocs, però, s’interessen pel sector de la construcció.

Si tenim en consideració el fet que les ciutats s’expandixen desenvolupant noves àrees urbanes, el transport de materials de construcció constituïx un trànsit continu i en augment que comporta un impacte negatiu.

La construcció de centres logístics urbans destinats a estos materials a Londres n’ha demostrat l’eficiència amb l’optimització del nombre d’operacions de transport i, en conseqüència, ha aportat eficiència als projectes de construcció. Tanmateix, l’extrapolació d’esta experiència a altres ciutats és complicada, atés que alguns condicionants impossibiliten la viabilitat econòmica del model a iutats de França, Espanya, Itàlia i Luxemburg.

SUCCESS es proposa pal·liar esteproblema identificant els requeriments de cada ciutat i establint una metodologia per a aconseguir la plena optimització dels recursos invertits en estos centres logístics urbans.

El projecte inclourà la col·laboració dels agents econòmics i socials, i tindrà en compte l’impacte socioeconòmic i la sostenibilitat.

Socis:

– Centre de Recherche Public Henri Tudor (LU)

– Association pour la Formation professionnelle dans les Transports (FR)

– Institute of Transport and Logistics (IT)

– València Port (ES)

– Tralux (LU)

– VINCI (FR)

– Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (IT)

– FEVEC (ES)

– Emilia Romagna (IT)

– InnDEA (ES)

– En&Tech (IT)

Web: http://www.success-urbanlogistics.eu/

Video Entrevista a Grezzi sobre el projecte europeu SUCCESS i els seus beneficis per a València

Video “El Parc Central de València, pilot del projecte europeu SUCCESS”

Video El projecte europeu SUCCESS redueix els efectes negatius derivats de la construcció en la mobilitat urbana a València

 

Projectes empresarials entre Argentina i Espanya 2017

Ajudes

17 August 17

Accions de programació conjunta internacional 2017

Ajudes

17 August 17

Ajudes a l'autoconsum a la Comunitat Valenciana

Ajudes

14 August 17