Tech Transfer UPV

I+D+i
23 August 16

Obtín fins a 500.000 euros per al teu projecte empresarial gràcies al primer fons universitari espanyol de transferència de tecnologia

Tech Transfer UPV, el primer fons de transferència de tecnologia impulsat per una universitat espanyola, ha llançat la segona convocatòria, a fi de seleccionar tres projectes empresarials en els quals invertirà, en cadascun, fins a mig milió d’euros.

L’aportació, que es farà gradualment -en trams vinculats al compliment de fites, segons les necessitats i el grau de maduració i risc de cada projecte- durant un màxim de 4 anys, podrà instrumentar-se mitjançant aportacions de capital o en forma de deute (essencialment préstecs participatius) que podran ser capitalitzables en funció de les condicions acordades.

El termini de presentació de sol·licituds, obert fins al 30 de setembre

Al certamen, dirigit a projectes o empreses en qualsevol grau de maduració, hi poden optar tant persones físiques com jurídiques. Els interessats tenen fins al 30 de setembre de 2016 (inclòs) per a presentar les seues propostes.

Els projectes poden enviar-se, entre altres vies, a través de l’enllaç situat al peu de pàgina. En cas de dubte o si es requereix una ampliació de la informació, totes aquelles persones interessades poden dirigir les seues consultes a techtransferupv@clavemayor.com.

Les propostes es podran enviar a través del formulari disponible en el web del fons o a través d’altres organismes de la UPV (com ara l’Institut Idees, el CTT, la CPI…). A més d’emplenar el formulari, les persones participants podran aportar tota aquella informació addicional que consideren interessant per a palesar les bondats i l’oportunitat del seu projecte o empresa, i hauran de tenir un resum executiu del pla de negoci, i també una proposta de model de negoci que done resposta a la demanda del mercat.

Aquesta segona convocatòria, igual que l’anterior, està oberta a projectes generats en l’ecosistema de la Universitat Politècnica de València i que necessiten un impuls financer per a eixir al mercat o expandir-se, ja siga una empresa que tinga projectes amb la UPV, o amb entitats amb les quals la UPV té centres o unitats mixtos, o es plantege tenir-n’hi, o bé una iniciativa de base tecnològica i projectes innovadors basats en l’explotació de patents o que es basen en coneixement generat a la UPV; o empreses que hagen rebut serveis de suport empresarial de l’Institut Idees (UPV) o d’altres unitats de la UPV (CTT, CPI), així com empreses promogudes per emprenedors de la comunitat universitària de la UPV (estudiants, titulats, PAS i PDI).

En tots els casos, els projectes empresarials hauran de tenir domicili social a la Comunitat Valenciana i, prèviament, hauran d’estar registrats com a empresa en Idees-UPV. D’altra banda, els projectes empresarials presentats a convocatòries precedents del fons podran tornar a inscriure-s’hi, sempre que acrediten canvis que milloren substancialment els seus resultats o les seues expectatives de tornada al fons.

Procés de selecció

Una vegada analitzades les propostes, s’entrevistarà personalment els responsables dels projectes preseleccionats a fi d’elaborar una proposta d’inversió que haurà de ser aprovada pels diferents comitès i consells establits.

En total, el procés de selecció durarà entre 3 i 6 mesos. Posteriorment, si s’escau, es passarà a la fase d’instrumentació de la inversió. En qualsevol cas, el fons cerca projectes que coneguen el mercat i les necessitats d’aquest, hagen desenvolupat un model per a valoritzar els desenvolupaments i estiguen liderats per un equip capaç de generar rendiment.

L’objectiu, invertir en un màxim de 21 empreses durant els pròxims 3 anys

L’objectiu de Tech Transfer és invertir, durant els pròxims 3 anys, en un màxim de 21 empreses d’alt potencial d’impacte, a raó d’1-3 projectes per convocatòria (entre 2 i 3 per any) que siguen nous perquè aporten factors diferencials sobre la base de la seua innovació, que generen avantatges competitius i, per tant, que siguen perdurables en el temps. Aquest fons d’inversió disposa de 6 milions d’euros i té un horitzó temporal de 7 anys.

Més informació ací 

València participa a Tallin compartint bones pràctiques de Compra Pública d'Innovació

Notícies

19 October 17

Projectes empresarials entre Argentina i Espanya 2017

Ajudes

17 August 17

Accions de programació conjunta internacional 2017

Ajudes

17 August 17