TRANSBIO SUDOE

Promoció d’un Bioclúster al Sudoest Europeu.

9 May 16

LOGOSTRANSBIO

TRANSBIO Sudoe és un projecte cofinançat pel program SUDOE INTERREG IV B, continuació i millora del projecte Interbio, l’objectiu del qual és la promoció d’un Bioclúster al Sudoest Europeu mitjançant la implantació de la cooperació en xarxa entre laboratoris d’investigació, plataformes tecnològiques, clústers de competitivitat, oficines de transferència de tecnologia i empreses de les regions participants.

L’objectiu central d’este projecte és transformar amb major eficàcia els resultats d’investigació en realitats econòmiques dins de l’àmbit biotecnològic i de la salut. Les expectatives en este sector són immenses, no sols per a millorar el percentatge d’ocupació i el dinamisme industrial, sinó també per a respondre als nombrosos reptes de les nostres societats.

L’ambició del nou projecte TRANSBIO Sudoe és contribuir a la millora, el nivell transnacional, l’ecosistema d’innovació en Biologia i Salut, amb la conseqüència d’un afavoriment de les interaccions entre el sector acadèmic i el medi industrial i el benefici del valor afegit europeu. Este objectiu integrarà el dispositiu, més enllà de les estructures acadèmiques, les associacions d’empreses i les oficines de transferència de tecnologia en qualitat de socis de ple dret.

Socis participants:

  • Université Paul Sabatier Bureau Europe (LÍDER)
  • Centre National de la Recherche Scientifique Délégation Aquitaine Limousin IECB
  • Université Montpellier 2 Sciences et Techniques
  • Instituto de Tecnologia Química i Biològica (ITQB) Universidade Nova de Lisboa
  • Fundació Privada Bioregió de Catalunya (BIOCAT)
  • Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Innovació Urbana (Fundació InnDEA València)
  • Universitat de les Illes Balears
  • UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA Vicerectorat d’Investigació i Innovació. Àrea de Gestió i Valorització de la I+D+i.
  • Clúster biotecnològic i biomèdic de les Illes Balears
  •  Enllaç del projecte:  http://www.transbio-sudoe.eu/