TRANSITION CITIES

Programa europeu: Climate Kic

Fomenta la implementació de projectes urbans innovadors relacionats amb la reducció d’emissions de carboni.

Laboratori urbà Sostenibilitat
9 May 16

solar-panels-1149611_1920

Europa és un continent urbà. La destinació de les seues ciutats és fonamental per a l’èxit de l’agenda europea contra el canvi climàtic. En tota la seua extensió, més de 4.000 ciutats—grans i xicotetes—han signat el Pacte d’Alcaldes amb l’objectiu d’aconseguir i superar els objectius d’Europa 2020.

Milers de projectes innovadors que garantixen emissions reduïdes de carboni es troben actius hui. A pesar d’això, el panorama general que se’ns oferix encara parla d’iniciatives aïllades, de falta de coherència estratègica i de perspectives per a l’adaptació.

Partint de l’experiència de grans ciutats com Birmingham, Bolonya, Mòdena, Budapest, Castelló, València, Frankfurt i Wroclaw, la Guia de ciutats pioneres, pertanyent al Climate KIC, s’estén per tota Europa aplicant un model de transició en tots estos projectes, i ha assumit una sèrie de desafiaments per tal d’omplir el buit existent entre les grans aspiracions polítiques i les iniciatives voluntàries aïllades.

Amb esta finalitat s’han detectat sis clústers dins dels camps de l’edificació, l’energia i la mobilitat, per raó del seu potencial d’impuls dels agents locals i establir un itinerari clar cap a l’èxit en la consecució dels objectius 2020.

Estos sis clústers donen lloc a cinc escenaris coneguts com Clústers de Transició:

  • Dos d’estos estan relacionats amb l’edificació, i augmentaran l’eficiència energètica dels edificis a través del disseny i la modernització, a més de permetre a les persones usuàries la gestió activa de les seues demandes de consum energètic.
  • Dos estan relacionats amb l’energia, i concretament se centraran en la congelació de fred o calor amb potència, en la combinació de CHP amb energies renovables i en la generació d’energia a partir de residus.
  • Dos més pertanyen al camp de la mobilitat urbana, l’objectiu dels quals és el desenvolupament de vehicles de baix consum i la integració de modes de mobilitat que reduïsquen la dependència del cotxe privat i que generen nous hàbits de mobilitat.

Estos escenaris s’han concebut com a clústers i formen el nucli del projecte Transition Cities.

L’emblemàtic projecte Transition Cities sotmetrà a un examen profund i ampliarà este nou marc mitjançant projectes pilot i experiments en els àmbits de cada un dels sis clústers estratègics:

Clúster 1: Edificis de baix consum

Clúster 2: Gestió de la demanda energètica

Clúster 3: Cogeneració i energies renovables en l’espai local

Clúster 4: Generació d’energia procedent de residus.

Clúster 5: Vehicles de baix consum

Clúster 6: Mobilitat integrada

climatekic