Organització

Organigrama Fundació InnDEA

El Patronat és l’òrgan de govern, representació i administració de la
Fundació que executarà les funcions que li corresponen amb subjecció al que es disposa en l’Ordenament Jurídic i en els Estatuts.

- Composició del Patronat

 • Presidenta, Alcalde de València
 • Vicepresidenta, Regidor d’Innovació de l’Ajuntament de València
 • Vocals:
  • 8 vocals dels diversos grups polítics representats al Plé de l’Ajuntament de València.
 • El rector de la Universitat Politècnica de València.
 • El rector de la Universitat de València.
 • Conseller d’Economia, Indústria i Comerç, a qui s’adscriuen les competències en matèria d’innovació de la Generalitat Valenciana.
 • Representació de Fira València.
 • Representació de la Cambra de Comerç de València.
 • Cinc patrons designats pel Patronat de la Fundació.

Vicepresident:
Regidor d’Innovació de l’Ajuntament de València

Direcció d’Innovació:
Paula Llobet Vilarrasa

Departament de Comunicació:
comunicacion@inndeavalencia.com

Departament Internacional:
internacional@inndeavalencia.com

C/ Antigua Senda de Senent, 8 – 4º – esquerra
46023 València
T. 96 391 04 77
F. 96 391 87 17