Promoció estratègica

Actualment, el gran repte de les ciutats se centra en la seua capacitat d’atraure inversions, generar ocupació i garantir un desenrotllament sostenible i innovador. A més, les persones i el coneixement són la matèria primera del segle XXI. Per posar tots estos factors en valor hi ha que planificar i promocionar la ciutat estratègicament perquè no es conceben ciutats o territoris urbans que no disposen d’una organització i una operativa que garantisquen un estudi permanent del seu posicionament.

  • Estratègia València 2020
  • Pacte Local per a la Innovació
  • València: Ciutat de la Ciència i la Innovació
  • Valencia Ciudad Inteligente, VLCi #smartcity