Xarxes VIT

Xarxes València Innovació Tecnologia

Les xarxes VIT són comunitats al voltant dels sectors estratègics de València i en les quals els seus membres tenen la possibilitat d’intercanviar coneixements, col·laborar en activitats d’I+D+i, transferir tecnologia i establir sinergies mitjançant el networking. Estes networks, a més ara, impulsen el treball en la xarxa i les bones pràctiques amb altres regions europees, amb l’objectiu de promoure l’Economia del Coneixement i el concepte d’Innovació dins i fora de les nostres fronteres.